Oferta

Automatyka kotłów i kotłowni parowych oraz wodnych opalanych paliwami płynnymi i gazowymi


Układy automatyki zabezpieczające pracę kotłów, gwarantujące ich poprawną i praktycznie bezobsługową pracę. Możliwość przystosowania konfiguracji automatyki do wymogów Zamawiającego, z zagwarantowaniem wykonania blokad zgodnie z obowiązującymi dla kotłów normami, dokumentacja na życzenie Klienta uzgadniana z UDT.


Więcej

Automatyka kotłów i kotłowni opalanymi paliwami stałymi i biomasą


Układy automatyki zabezpieczające i sterujące kotłami na paliwa stałe: węgiel i biomasę wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami, zadaniem ich jest zarówno zasilanie urządzeń współpracujących z kotłem, jak i ich sterowanie. Dodatkową cechą jest wydzielona część zabezpieczająca, dzięki której układ automatyki spełnia wymagania norm właściwych do typu kotła, uzyskując aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego.


Więcej

Automatyka instalacji ­
termicznego przekształcania
odpadów


Układy automatyki zabezpieczającej i sterującej instalacjami termicznego przekształcania odpadów i biomasy odpadowej. System sterowania realizuje algorytm sterowania pracą instalacji oraz rejestruje podstawowe parametry, istotne z punktu widzenia kontroli spełnienia wymogów Ustawy o odpadach.


 Więcej

Pomiar poziomu cieczy


Układy sygnalizacji poziomu wody, służą do określania poziomów wody w kotłach parowych, wodnych, zbiornikach kondensatu i innych. Zestaw pomiarowy składa się z sondy oraz układu elektronicznego lub regulatora.


 Więcej

Sterowniki dedykowane


Sterowniki zaprojektowane i przeznaczone do sterowania określonym obiektem/urządzeniem. Produkt dostępny w formie finalnej: sterownik dla kotła parowego, sterownik dla kotła na biomasę, lub też w wersji podstawowej – jest dostosowywany do wymogów Klienta.


 Więcej

Ograniczniki zużycia gazu MOG


Urządzenie przeznaczone dla użytkowników kotłów opalanych gazem – dzięki jego zastosowaniu, możliwe jest uniknięcie przekroczenia limitu zużycia gazu. Łatwy montaż, prosta konfiguracja, nieskomplikowana obsługa – to jedne z wielu zalet sterownika, który może przynieść duże oszczędności.


 Więcej

Czujniki i przetworniki


Produkty które znajdują zastosowanie w całym wachlarzu systemów sterowania – różnorodne przetworniki pomiarowe montowane na szynie montażowej, czujniki pracujące w układach sterowania kotłami na paliwa stałe, konwerter transmisji szeregowej. Zróżnicowane propozycje mogące zainteresować automatyków z wielu branż.


 Więcej

Elementy AKPiA


Moduły elektroniczne, będące jednymi z podzespołów wyposażenia naszych rozdzielnic sterowniczych. Część z nich może być traktowana jako urządzenie typowo serwisowe, pozostałe zaś jako niezależne urządzenia pracujące w dowolnych układach automatyki.


 Więcej