KARTA ROZDZIAŁ 1Automatyka kotłów i kotłowni parowych oraz wodnych opalanych paliwami płynnymi i gazowymi


Układy automatyki zabezpieczające pracę kotłów, gwarantujące ich poprawną i praktycznie bezobsługową pracę. Możliwość przystosowania konfiguracji automatyki do wymogów Zamawiającego, z zagwarantowaniem wykonania blokad zgodnie z obowiązującymi dla kotłów normami, dokumentacja na życzenie Klienta uzgadniana z UDT.


Więcej...

KARTA ROZDZIAŁ 2Automatyka kotłów i kotłowni opalanymi paliwami stałymi i biomasą


Układy automatyki zabezpieczające i sterujące kotłami na paliwa stałe: węgiel i biomasę Wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami, zadaniem ich jest zarówno zasilanie urządzeń współpracujących z kotłem, jak i ich sterowanie. Dodatkową cechą jest wydzielona część zabezpieczająca, dzięki której układ automatyki spełnia wymagania norm właściwych do typu kotła, uzyskując aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego.

Więcej...

KARTA ROZDZIAŁ 3Automatyka instalacji termicznego przekształcania odpadów


Układy automatyki zabezpieczającej i sterującej instalacjami termicznego przekształcania odpadów i biomasy odpadowej. System sterowania realizuje algorytm sterowania pracą instalacji oraz rejestruje podstawowe parametry, istotne z punktu widzenia kontroli spełnienia wymogów Ustawy o odpadach.

Więcej...

KARTA ROZDZIAŁ 4Pomiar poziomu cieczy


Różnorodne systemy pomiaru poziomu cieczy – od najprostszych układów składających się z sondy przewodnościowej i modułu, poprzez układy kompaktowe gdzie elektronika jest zintegrowana z czujnikiem, aż do pomiarów ciągłych – sondy pojemnościowej w różnych wykonaniach. Na ogranicznik poziomu cieczy posiadamy certyfikaty i dopuszczenia UDT.


Więcej...


KARTA ROZDZIAŁ 5Sterowniki dedykowane


Sterowniki zaprojektowane i przeznaczone do sterowania określonym obiektem / urządzeniem. Produkt dostępny w formie finalnej: sterownik dla kotła parowego, sterownik dla kotła na biomasę, lub też w wersji podstawowej – jest dostosowywany do wymogów Klienta.

Więcej...

KARTA ROZDZIAŁ 6Ogranicznik zużycia gazu MOG


Urządzenie przeznaczone dla użytkowników kotłów opalanych gazem – dzięki jego zastosowaniu, możliwe jest uniknięcie przekroczenia limitu zużycia gazu. Łatwy montaż, prosta konfiguracja, nieskomplikowana obsługa – to jedne z wielu zalet sterownika, który może przynieść duże oszczędności.

Więcej...

KARTA ROZDZIAŁ 7-miniaturaCzujniki i przetworniki


Produkty które znajdują zastosowanie w całym wachlarzu systemów sterowania – różnorodne przetworniki pomiarowe montowane na szynie montażowej, czujniki pracujące w układach sterowania kotłami na paliwa stałe, konwerter transmisji szeregowej. Zróżnicowane propozycje mogące zainteresować automatyków z wielu branż.

Więcej...


KARTA ROZDZIAŁ 8Elementy AKPiA


Moduły elektroniczne, będące jednymi z podzespołów wyposażenia naszych rozdzielnic sterowniczych. Część z nich może być traktowana jako urządzenie typowo serwisowe, pozostałe zaś jako niezależne urządzenia pracujące w dowolnych układach automatyki.


Więcej...